Fredag 17 augusti


19.00–21.00

Kvällens föreställning sätter den nutida dansen i fokus.

Fem unga koreografer och dansare visar stycken de arbetat fram under eller åren efter sina utbildningar på DOCH - Stockholm, P.A.R.T.S. - Bryssel, Danceworks – Berlin, DDSKS -Köpenhamn, SEAD - Salzburg, Scottish School of Contemporary Dance och University of Brighton.


Eva Kaack "Moments of Dysrhythmia"

Om att bli en med naturen men att känna sig ensam på vägen. Eva Kaack söker efter

rytmen från moder jord och frågar hur man blir en del av en helhet.


Aya Toraiwa “Miscanthus and Blackbird”

Hon sträcker sig mot den andra sidan för att nå fram. Trots både rädsla för det okända och sin blytunga kropp fortsätter hon att sträcka sig ut. Att resa, att ständigt omdefiniera vad ”hemma” innebär har många komplexa fysikaliska och emotionella lager. I “Miscanthus and Blackbird” utforskar Aya Toraiwa vad det innebär att resa över stora avstånd. Hon tvekar och fruktar men ger sig ändå ut i det okända. Beslutet att ge sig av är grundat i förhoppningen om att den andra sidan är tillmötesgående och kärleksfull.


Daniella Eriksson ”EGO”

Våra liv ägnas från födseln åt att förstå oss själva och världen runt omkring oss. För att kunna agera utan att överväldigas av alla intryck simplifierar vi den myriad av detaljer som omger oss i en rad vagt definierade och godtyckliga kategorier. I relation till dessa skapar vi en självbild med värderingar, idéer och känslor. Föreställningen EGO är försök att förstå egots mekanismer och hur det står i förhållande till oss själva, våra medmänniskor och samhället i stort. Med stöd från Konstnärsnämnden.


Aline Serrano ”Symbiose & Parasitismus”

Hur påverkas flöde och funktion i ett system när delar av det drar nytta av dess fördelar utan att bidra? Aline Serrano undersöker parasiters roll i ett system i symbios.


Krišjānis Sants ”Ornament”

Ornament är ett stycke som organiserar tid, rum och rörelse baserat på de vävmetoder som används för att skapa de utsirade bälten som bärs till baltiska folkdräkter. Krišjānis Sants väver samman sin fascination av baltisk konsthantverk och intresse för komplexa matematiska strukturer i en dans där dessa uttrycks i rörelse och rumslig organisering. En dans vars innebörd, likt ett komplex mönster, är en synergi mellan vad dansaren gör och vad åskådaren ser i det.


Visning av Performance Workshop

Under tre eftermiddagar har ungdomar i åldern 12-15 år experimenterat med olika

dansövningar för att lära hur man med kroppen, rummet, rytmen och varandra kan skapa

en berättelse med dans. Denna aktivitet är en del av Falu kommuns satsning Bästa

sommaren – alla barn har rätt till ett roligt sommarlov!Lördag 18 augusti

 

19.00–21

Lördagens föreställning går i experimenteringens tecken. Normer och definitioner för vad dans är utmanas av fem unga dansare och koreografer från Lettland, Litauen, Argentina och Sverige.

 

Vincent Jonsson ”Creature 1”

En man går in på scenen. Intrycket av honom skiftar långsamt i takt med att hans beteende förändras. En svårdefinierad varelse konfronterar publiken med sin blick, närvaror och oförutsägbara rörelser i rummet. "Creature 1" har sin utgångspunkt i transformation och hur förändringen av en person kan förändra en hel situation. Det är också en utforskning av den obekväma känslan av inte veta vad som kommer att hända med en själv eller personen man har framför sig.

 

Erik Eriksson, Ieva Gaurilčikaite & Krišjānis Sants "Gocat”

GOCAT är ingen traditionell workshop. Det är inte heller en traditionell föreställning, utan snarare en hybrid som gör sitt bästa för att balansera mellan de två kategorierna. En timmes ”workställning” som strävar efter att inspirera deltagarna att finna kraft i vad de själva kan göra. GOCAT försöker sedan förstå varför allt inte alltid fungerar, inte ens när ”anything goes”. Med stöd av The State Culture Capital Foundation of Latvia.

 

Marcelo Bizzarri ”Estudio Uno”

En vårmorgon 1746 landsteg Marcelo Bizzarri’s förfäder på den nuvarande Argentinska östkusten efter flera månaders resa över de sju haven. Livet var hårt för de tappra nybyggarna som främst livnärde sig på bark och små gnagare de fångade med snaror. De övergick efter några generationer till krukmakeri och bokskapsfösning på de vida Argentinska stäpperna ”Estudio Uno” är ett ode till det oglamorösa liv och överväldigande ansvar som utgör livet för en ensam herde under den Sydamerikanska stjärnhimmelen. Solot dansas av Valentina Aviani.

 

 

Söndag 19 augusti


WORKSHOPS

Nivå: nybörjare till avancerad

Ålder: från 15 år

Ingår i biljettpriset för fredag och/eller lördag.


13.00 - 14.00 Contemporary dance

Eva Kaack lär ut den moderna dansens grunder. Klassens fokus ligger på balans,

koordination och musikalitet.


14.10 - 15.10 Koreografi och komposition

Daniella Eriksson delar med sig av sina tankar kring dansskapande och lär ut koreografi från danssolot ”RANUNCULUS”.


15.30 - 16.30 Partnering

De argentinska dansarna Velantina Aviani och Marcelo Bizzarri lär ut kontaktimprovisation.

En dansform som fokuserar på samspelet mellan två dansare och hur de tillsammans hanterar vikt, rotation och tempo.


Med stöd från PengaAkuten, Evenemangsrådet, Ungdomscoacherna Falu Kommun och Landstinget Dalarna.